Στοιχεία Εταιρίας

Στοιχεία Εταιρίας

-Επωνυμία εταιρείας: «EXASCALE PERFORMANCE SYSTEMS - EXAPSYS Ι.Κ.Ε.»
-Εταιρικό κεφάλαιο: 10.000,00 €
-Αριθμός ΓΕΜΗ: 153000406000
-Έδρα: Δήμος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
-Ονοματεπώνυμο διαχειριστή: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

-Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων αντιστοιχούν σε 1.000 εταιρικά μερίδια και καλύφθηκαν ως κατωτέρω:

1ος εταίρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ κάτοικος Θεσσαλονίκης (10.000,00 X (48%) €)

2ος εταίρος

ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ κάτοικος Ηρακλείου (10.000,00 X (48%) €)

3ος εταίρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ κάτοικος Θεσσαλονίκης (10.000,00 X (4%) €)